به آبتین مگ خوش آمدید

سی پی یو مناسب شما

مشخصات پردازنده کامپیوتر | سی پی یو مناسب شما | (بخش دوم)

بخش اول در مورد تعداد هسته ، حافظه پنهان ، سازگاری پردازنده با سوکت و واحدهای پردازش گرافیکی یکپارچه که با هم بررسی کردیم .
حال در بخش دوم ادامه مشخصات پردازنده کامپیوتر ( سرعت کلاک ، رشته ها ، اورکلاک و توان حرارتی) را شرح میدهیم تا بیشتر با مشخصات سی پی یو آشنا بشیم.

ادامه مطلب

سی پی یو مناسب شما

مشخصات پردازنده کامپیوتر | سی پی یو مناسب شما | (بخش اول)

مقدمه :

مشخصاتی برای اینکه بدانید چه سی پی یو (CPU) مناسب شماست در دو بخش برای شما آماده کرده ایم . در بخش اول در مورد تعداد هسته ، حافظه پنهان ، سازگاری پردازنده با سوکت و واحدهای پردازش گرافیکی یکپارچه برای شما آماده کرده ایم .

در بخش دوم ادامه مشخصات پردازنده کامپیوتر ( سرعت کلاک ، رشته ها ، اورکلاک و توان حرارتی) را با هم بررسی میکنیم.

ادامه مطلب