کیس HP Omen 875 HP Omen Obelisk 875 زیبایی منحصر به فرد بهترین انتخاب برای گیمرها
کانفیگ های متنوع از

سری کامپیوترهای دسکتاپ HP

HP Omen Obelisk 875

 • GeForce RTX 2020
 • Intel Core i9 9700
 • 16GB DDR4 RAM
 • 256GB SSD + 2TB HDD
 • Windows 10

HP Omen Obelisk 873

 • GeForce GTX 1660Ti
 • Intel Core i5 7700k
 • 16GB DDR4 RAM
 • 128GB SSD + 2TB HDD
 • Windows 10

HP Omen Obelisk 870

 • GeForce GTX 1080Ti
 • Intel Core i7 8700k
 • 16GB DDR4 RAM
 • 480GB SSD + 2TB HDD
 • Windows 10

PAVILION GAMING TG01

 • AMD Radeon RX80
 • Intel i7 9700
 • 16GB DDR4 RAM
 • 480GB SSD + 2TB HDD
 • Windows 10